COMPARTIMOS UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA DE LA AGRICULTURA,

UNA FORMA DE TRABAJO DE LA TIERRA QUE BUSCA UN EQUILIBRIO PRODUCTIVO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Tractor recogiendo las manzanas de Zumiño
(G) ZUMIÑO É UN PROXECTO NOVO, LIDERADO POR PERSOAS CON ILUSIÓN E CONFIANZA NO DESENVOLVEMENTO RURAL. A NOSA HISTORIA COMEZA EN 2015, CANDO REHABILITAMOS TERREOS ABANDONADOS E PLANTAMOS AS PRIMEIRAS ÁRBORES FROITEIRAS.
PRONTO DESCUBRIMOS QUE, MÁIS ALÓ DE CULTIVAR MAZÁS PARA A SÚA VENDA DIRECTA A TENDAS OU SIDRERÍAS, QUERIAMOS POÑER EN VALOR OS FROITOS. ASÍ FOI COMO DECIDIMOS DESENVOLVER A NOSA PRIMEIRA LIÑA DE ZUMES. BÚSCASE NA ACTUALIDADE CONSOLIDAR UN MODELO DE EMPRESA CONSCIENTE, QUE ESTIMULE O SECTOR PRIMARIO E QUE, AO MESMO TEMPO, XERE O MENOR IMPACTO POSIBLE NA BIODIVERSIDADE DO ECOSISTEMA DA COMARCA.
(ES) ZUMIÑO ES UN PROYECTO JOVEN, LIDERADO POR PERSONAS CON ILUSIÓN Y CONFIANZA EN EL DESARROLLO RURAL. NUESTRA HISTORIA COMIENZA EN 2015, CUANDO REACONDICIONAMOS TIERRAS QUE SE ENCONTRABAN ABANDONADAS Y PLANTAMOS LOS PRIMEROS FRUTALES.
PRONTO DESCUBRIMOS QUE, MÁS ALLÁ DE CULTIVAR MANZANAS PARA SU VENTA DIRECTA A TIENDAS O SIDRERÍAS, QUERÍAMOS DAR UN VALOR AÑADIDO A LAS FRUTAS. ASÍ FUE COMO DECIDIMOS DESARROLLAR NUESTRA PRIMERA LÍNEA DE ZUMOS. ACTUALMENTE BUSCAMOS CONSOLIDAR UN MODELO DE EMPRESA CONSCIENTE, QUE DINAMICE EL SECTOR PRIMARIO Y QUE, A LA VEZ, GENERE EL MENOR IMPACTO POSIBLE EN LA BIODIVERSIDAD DEL ECOSISTEMA DE LA COMARCA.
Collage de varias imágenes de proyecto
Agricultor recogiendo manzanas orgánicas
Collage de varias imágenes de proyecto 2

PERMANECEMOS ATENTOS A LA OPINIÓN DE NUESTROS CONSUMIDORES

MIENTRAS INVESTIGAMOS NUEVAS TÉCNICAS, CON SENSIBILIDAD Y RESPETO A LA TRADICIÓN DEL SECTOR

(G) ENTENDEMOS QUE PARA ISO É FUNDAMENTAL ARRAIGAR O NOSO PROXECTO NA COMUNIDADE LOCAL, IMPLICANDO PROFESIONAIS E CONSUMIDORES. DESTE XEITO, ORGANIZAMOS ACTIVIDADES CON INSTITUCIÓNS EDUCATIVAS E IMPULSAMOS O NOSO MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR, CO OBXECTIVO DE APRENDER XUNTOS E OPTIMIZAR OS PROCESOS QUE RODEAN A FABRICACIÓN E DISTRIBUCIÓN DE ZUME.
(ES) ENTENDEMOS QUE PARA ELLO ES IMPRESCINDIBLE ARRAIGAR NUESTRO PROYECTO EN LA COMUNIDAD LOCAL, INVOLUCRANDO A PROFESIONALES Y CONSUMIDORES. DE ESTE MODO, ORGANIZAMOS ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS E IMPULSAMOS NUESTRO MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR, CON EL OBJETIVO DE APRENDER JUNTOS Y DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS QUE RODEAN LA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ZUMO.
Imagen sirviendo zumo de Zumiño en una taza
Imagen de botella de Zumiño
Collage de varias imágenes de Zumiño